Thuốc chủng ngừa COVID-19 công hiệu như thế nào?

English   Spanish   Korean   Vietnamese

 

 

Mặc dù có mức công hiệu khác nhau, mỗi loại thuốc chủng ngừa đã cho thấy làm giảm đáng kể nguy cơ mắc COVID-19 và rất công hiệu trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh trầm trọng đến phải nằm bệnh viện hoặc tử vong do COVID-19.

 

 

Thuốc chủng ngừa nào cũng có mức công hiệu cao, và mỗi người được chích ngừa sẽ giúp cộng đồng tiến gần mục tiêu miễn dịch cộng đồng hơn.

 

Nguồn: www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/index.html

Tạo ngày 23 tháng 4 năm 2021.